Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3701. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 11614.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  Statuta Občine Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Statutu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16; v nadaljevanju: statut) se v drugem odstavku 16. člena za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»sprejema sklepe o določitvi vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2017
Dravograd, dne 21. decembra 2017
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost