Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3700. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, stran 11613.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13, 16/14, 28/15 in 82/16) se spremeni in dopolni:
1. člen 
Drugi odstavek 2. člena se črta.
2. člen 
4. člen se spremeni, tako da glasi:
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki v skladu z zakonom opravljajo obrtno dejavnost.
3. člen 
Tretji odstavek 8. člena se spremeni, tako da glasi:
Uporabniki te kolektivne pogodbe so delodajalci, ki opravljajo dejavnost skladno s 4. členom te kolektivne pogodbe in pri njih zaposleni delavci.
4. člen 
Za 83.b členom se doda nov 83.c člen, ki se glasi:
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe so sklenjene, ko jih podpišeta stranki kolektivne pogodbe. Uporabljati se začnejo prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2017
Podpisnik delodajalcev 
Združenje delodajalcev obrti 
in podjetnikov Slovenije GIZ 
Drago Delalut l.r.
Podpisnik delojemalcev 
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije 
Matjaž Podvinski l.r.
Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije 
Branko Meh l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 12. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-22 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 42/8.

AAA Zlata odličnost