Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3586. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 11299.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09 in 34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 19. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih in v vrtcu s koncesijo na območju Občine Slovenska Bistrica so:
Vrsta programa
Cena programa v EUR
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
433,40
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
308,10
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)
347,07
2. člen 
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini
Obroki
Dnevno v EUR
Zajtrk 
0,32
Malica
0,21
Kosilo
0,73
Skupaj
1,26
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30 % plačila določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.
Starši otrok so do znižanja plačila zaradi poletne rezervacije in bolezenske odsotnosti upravičeni le v primeru, da imajo v vrtcu poravnane vse obveznosti.
Starši lahko na podlagi vloge Centra za socialno delo in priložene dokumentacije za otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego otroka, skladno s tretjim odstavkom 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14), uveljavljajo višjo oprostitev subvencioniranja vrtca.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov vrtcev na območju občine Slovenska Bistrica, številka 9000-8/2016-0203 z dne 13. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 29/16).
5. člen 
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 9000-28/2017-0203-6
Slovenska Bistrica, dne 12. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti