Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3568. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran, stran 11222.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. 12. 2017.
Št. 007-0004/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran 
1. člen 
S tem odlokom se razveljavi Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 36/2002).
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem 1. 1. 2018.
Št. 007-0004/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
di abrogazione del Decreto di costituzione del Fondo di bilancio per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 007-0004/2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l'articolo 60 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017 approva il seguente
D E C R E T O 
di abrogazione del Decreto di costituzione del Fondo di bilancio per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Pirano 
Art. 1 
Con il presente Decreto è abrogato il Decreto di costituzione del Fondo di bilancio per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 36/2002).
Art. 2 
Il presente Decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018.
N. 007-0004/2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti