Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3561. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, stran 11210.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 11., 16. in 17. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Uradni list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14; Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10, 7/13; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel
C E N I K 
obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin 
Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:
– omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
– cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) – čiščenja vsebine / blata
1. CENA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
cene v EUR/m3
obračunska postavka
cena brez DDV
DDV 9,5 %
cena z DDV
storitev čiščenja komunalne odpadne vode
0,3681
0,0350
0,4031
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).
2. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN mKČN – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
cene v EUR/m3
obračunska postavka
cena brez DDV
DDV 9,5 %
cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata
0,0133
0,0013
0,0146
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN d. o. o.).
3. OMREŽNINA
cene v EUR/ mesečno
obračunska postavka
cena brez DDV
DDV 9,5 %
cena z DDV
DN ≤ 20
2,2561
0,2143
2,4704
20 ≤ DN < 40
6,7683
0,6430
7,4113
40 ≤ DN < 50
22,5609
2,1433
24,7042
50 ≤ DN < 65
33,8414
3,2149
37,0563
65 ≤ DN < 80
67,6828
6,4299
74,1127
80 ≤ DN <100
112,8047
10,7164
123,5211
100 ≤ DN < 150
225,6093
21,4329
247,0422
Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 7. 12. 2017.
Cenik se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 0142-14/2017
Domžale, dne 18. decembra 2017
Vodja skupnega organa 
Župan Občine Domžale 
Toni Dragar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti