Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3550. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje, stran 11198.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje 
1. člen 
Cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje znašajo od 1. 1. 2018 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let
487,00 EUR
– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let
380,00 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,05 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna polni znesek neporabljenih živil, to je 2,05 EUR.
2. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50 % plačila po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni do vključno 60 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40 % plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev, in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80 % plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60 % plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50 % plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni do vključno 60 delovnih dni pa starši plačajo 40 % plačila po odločbi.
Po 60 delovnih dneh neprekinjene odsotnosti otroka se postopno zniževanje plačila staršev prekine in začne ponovno s 1. točko tega člena.
Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
Ta način obračunavanja plačila staršev, v primeru odsotnosti otrok, velja tudi za zavode izven Občine Grosuplje, kjer so v varstvu otroci iz Občine Grosuplje.
3. člen 
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, dodatno znižanje iz 2. člena ni možno uveljavljati.
4. člen 
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa v vseh enotah vrtca. Staršem se zaračunava dodatno varstvo v višini 5,00 EUR za vsako polurno prisotnost otroka po obratovalnem času. Zaradi organizacije dela, morajo starši potrebo po dodatnem varstvu pisno napovedati en teden pred prvo prisotnostjo otroka izven obratovalnega časa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-4/2017
Grosuplje, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012 
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti