Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3549. Odlok o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje, stran 11197.

  
Na podlagi 5. in 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
S tem odlokom se določa način izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje.
2. člen 
(javni zavod, koncesija) 
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, ki jo opravljajo izvajalci lekarniške dejavnosti, to je javni zavodi in fizične ali pravne osebe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti.
II. JAVNI ZAVOD 
3. člen
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju ali več sosednjih občin skupaj v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Organizacija in delovanje javnega zavoda se določi z ustanovitvenim aktom.
III. DRUG JAVNI ZAVOD 
4. člen 
Občina se lahko odloči, da izvaja lekarniško dejavnost drug javni zavod, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti, če ugotovi, da se bo na tak način učinkoviteje zagotovila ustavna pravica občanov do lokalne samouprave in zdravstvenega varstva.
5. člen 
Ob sprejemu tega odloka je oseba iz 4. člena tega odloka na osnovi odločbe Občinskega ljudskega odbora Ljubljana Center z dne 20. 8. 1960, št. 03/3-LE-93/1 in Sklepa Občinskega sveta Občine Grosuplje o soglasju k odprtju nove lekarne Javnega zavoda Lekarna Ljubljana na območju občine z dne 6. 7. 2010, št. 160-0001/10, sedanji Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega 11, Ljubljana.
Občina z zavodom iz prvega odstavka tega člena sklene pogodbo, v kateri se na novo določijo bistvene pravice in obveznosti izvajanja javne službe.
Občina Grosuplje s sklenitvijo pogodbe z ustanoviteljem Javnega zavoda Lekarna Ljubljana uredi nastalo razmerje.
V medsebojni pogodbi se dogovorijo tudi pravice in obveznosti v zvezi z organizacijo nove lekarne pri Zdravstvenem domu Grosuplje in uredijo razmerja med že obstoječimi enotami Javnega zavoda Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti.
IV. OBMOČJE OPRAVLJANJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
6. člen
(območje) 
Lekarniška dejavnost se izvaja na območju Občine Grosuplje.
V. POSLOVNI ČAS OPRAVLJANJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
7. člen
(poslovni čas) 
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden. Čas izvajanja dežurne službe, ki jo mora lekarna še dodatno zagotoviti v skladu s krajevnimi potrebami, se ne všteva v 40-urni časovni okvir.
Poslovni čas lekarne potrdi pristojni občinski upravni organ.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 
8. člen
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Zakonom o zdravstveni dejavnosti.
VII. KONČNA DOLOČBA 
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/0004/09
Grosuplje, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012 
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti