Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3544. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2018, stran 11191.

  
Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni list RS, št. 7/11 in 80/11), 46., 47., 71., 134. in 137. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2018 
1. člen 
(1) Mestna občina Celje bo v skladu z določili 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 46., 47., 71., 134. in 137. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah subvencionirala cene storitev uporabe javnih objektov, ki so opredeljene v planu uporabe javnih objektov za leto 2018, vključenih v izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.
(2) Subvencioniranje cene uporabe se izvaja ločeno po posameznih javnih objektih.
2. člen 
(1) Kot osnova za določitev subvencije za leto 2018 do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov je stroškovna cena izvajanja javnega programa posamičnega javnega objekta, izračunana na uro uporabe posamičnega javnega objekta, zmanjšana za prihodek od uporabe javnih objektov za izvajanja javnega programa.
(2) Dejanska vrednost subvencioniranja cen javnega programa uporabe javnih objektov se določi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje.
3. člen 
(1) Skupna vrednost subvencij cen javnega programa uporabe javnih objektov, določena s potrjenim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018, znaša 1.442.000 EUR z DDV in zagotavlja pokritje celotne razlike med vsemi odhodki in prihodki izvajanja javnih programov v javnih objektih.
(2) Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala koncesionarju ZPO Celje d.o.o. mesečno na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih izstavlja koncesionar, v višini 1/12 letne vrednosti subvencije.
(3) Razporeditev subvencij po objektih je naslednja:
Opis
Dvorana Golovec
Zimski bazen
Kegljišče
Drsališče
Letno kopališče
Dvorana Zlatorog
Arena Petrol
Olimp
Skalna klet
SKUPAJ
A) PRIHODKI IN ODHODKI JAVNEGA PROGRAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihodki brez subvencij MOC
168.837
157.016
10.208
141.354
102.120
88.027
48.801
41.154
53.157
977.899
Vsi odhodki k+javnega programa
335.777
392.614
53.538
346.901
208.671
328.653
289.462
57.365
114.590
2.573.723
PRESEŽEK ODHODKOV NAD ODHODKI
–166.939
–235.598
–43.330
–205.547
–106.551
–240.625
–240.661
–16.211
–61.433
–1.316.896
B) UPORABA OBJEKTOV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ure uporabe – javni program
1.300
2.040
880
1.105
690
1.680
150
1.600
1.045
10.490
od tega ure za rekreacijo
 
1.560
0
695
630
0
0
0
0
2.885
prodane vstopnice za rekreacijo
 
32.700
 
13.900
20.950
 
 
 
 
67.550
C) VREDNOSTI NA URO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihodek na uro uporabe
129,87
76,97
11,60
127,92
148,00
52,40
325,34
25,72
50,87
93,22
Vsi odhodki na uro uporabe
258,29
192,46
60,84
313,94
302,42
195,63
1929,75
35,85
109,66
245,35
Presežek odhodkov na enoto mere
128,41
115,49
49,24
186,02
154,42
143,23
1604,41
10,13
58,79
152,13
D) SUBVENCIJE NA ENOTO MERE BREZ DDV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subvencije za vadbene programe in prireditve
128,41
115,49
49,24
186,02
154,42
143,23
1604,41
10,13
58,79
152,13
Subvencije na vstopnico
 
5,51
 
9,30
4,64
 
 
 
 
 
E) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ BREZ DDV
166.939,21
235.597,96
43.330,31
205.547,02
106.550,04
240.625,34
240.661,05
16.210,96
61.433,11
1.316.895,00
Vadbeni programi in netržne prireditve
166.939,21
55.434,81
43.330,31
76.266,31
9.264,89
240.625,34
240.661,05
16.210,96
61.433,11
910.166,00
Rekreacija
 
180.163,14
0,00
129.280,70
97.285,15
0,00
0,00
0,00
0,00
406.729,00
F) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ Z DDV
182.798,44
257.979,76
47.446,69
225.073,98
116.672,27
263.484,75
263.523,85
17.751,01
67.269,26
1.442.000,00
4. člen 
ZPO Celje d.o.o. bo poročal o porabi subvencij v okviru poročil o izvajanju in poslovanju javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.
5. člen 
(1) Mestna občina Celje dovoljuje prelivanje subvencij med objekti, ki so posledica sprememb v pogojih poslovanja (sprememba v številu ur uporabe, prihodkih in vseh odhodkih).
(2) Prelivanje subvencij med programi (javni program in drugi programi) ni dovoljeno in predstavlja nenamensko porabo subvencije.
(3) V primeru, da so prihodki od uporabe javnih objektov za izvajanje javnega programa višji od načrtovanih, se za ta presežek zmanjša subvencija za tekoče leto, in sicer v naslednjem mesečnem obračunu, ki sledi ugotovitvi potrebe po znižanju subvencije, če to ni mogoče pa najkasneje ob določitvi subvencije za naslednje leto.
6. člen 
Za nadzor nad uporabo subvencije se smiselno uporabijo določila koncesijske pogodbe.
7. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-4/2017
Celje, dne 12. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti