Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3543. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 11191.

  
Na podlagi določb 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16 in 54/17) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje 
1. člen 
(1) V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16 in 27/17), se v prilogi: »Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, ki je sestavni del tega odloka, v celoti briše 5. točka: »5. PARKIRIŠČE PRED LETNIM BAZENOM, Ljubljanska cesta 41«.
(2) V dosedanji 6. točki: »6. PARKIRIŠČA ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA JEDRA«, ki postane nova 5. točka, se v sedmi vrstici, kjer je navedena cena za letno dovolilnico za parkirišče »Okopi« v višini 360,00 EUR, le-ta spremeni tako, da odslej znaša 300,00 EUR.
(3) Vse ostale točke v prilogi: »Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, se smiselno preštevilčijo.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0302-7/2011-10
Celje, dne 12. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti