Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3529. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Petra Pavla Glavarja«, stran 11160.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena v povezavi s 17. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Petra Pavla Glavarja« 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Petra Pavla Glavarja«, ki sta ga soustanovitelja ustanove Marta Ciraj, Gmajnica 93, 1218 Komenda in Alojz Lah, Klanec 13, 1218 Komenda, sestavila pri notarki Juditi Učakar Rženičnik, Maistrova ulica 2, 1241 Kamnik (v notarski listini opr. št. SV-842/2016 dne 14. novembra 2016), s katerim se med drugimi spremembami ustanovitvenega akta dopolni namen ustanove (4. člen) tako, da se glasi:
»Namen ustanove je:
– pospeševati izobraževanje in razvoj talentov mladih, posebno še nadarjenih, socialno šibkih občanov tako znotraj kot tudi zunaj Občine Komenda,
– pospeševati njihov intelektualni razvoj s spodbujanjem k raznim aktivnostim na področjih, za katere izkazujejo nadarjenost,
– krepiti solidarnost med ljudmi preko prispevanja sredstev v skupni fond za namene dodeljevanja štipendij,
– krepiti solidarnost med ljudmi preko prispevanja sredstev v skupni fond za namene podeljevanja socialne pomoči, posebno še ostarelim, zlorabljenim in drugim pomoči potrebnim,
– nuditi materialno in drugo pomoč ogroženim in drugim pomoči potrebnim,
– spodbujati duhovni razvoj občanov tako znotraj kot zunaj Občine Komenda preko različnih oblik javnega delovanja in animiranja občanov v skladu z vrednotami Petra Pavla Glavarja.«.
Št. 0070-58/2017/1
Ljubljana, dne 30. oktobra 2017
EVA 2017-3330-0051
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti