Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3471. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 10788.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 ZUPJS-A, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 21. redni seji dne 29. novembra 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občina Dobrova - Polhov Gradec daje na predlog izvajalca, Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 16,40 EUR na efektivno uro, oziroma 5,57 EUR na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 10,83 EUR za efektivno uro.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 122-0152/2017-3
Dobrova, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.