Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3460. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic, stran 10731.

  
Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic 
1. člen 
V Sklepu o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 50/15 in 96/15) se besedilo 2. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Podružnica mora poročati o količnikih likvidnosti v skladu s Sklepom o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja (Uradni list RS, št. 72/17).".
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 3. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"(1) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/16) ter Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 5. decembra 2017, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije. Ne glede na prvi stavek podružnici ni treba:
– posredovati četrtletnega poročila o parametrih v zvezi s kreditnim tveganjem (BS1K);
– v mesečnem poročilu o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (BS1S) označiti postavk po šifrantih 106. Oznaka bonitete komitenta in glede na posamezno vrsto restrukturiranja po šifrantu 100. Vrste restrukturiranja z oznakami a), b), c), d) ali e). Podružnica lahko vse restrukturirane izpostavljenosti označi z oznako f), medtem ko postavke z izpostavljenostmi, ki še niso bile deležne ukrepov restrukturiranja, obvezno označi s šifro N.".
3. člen 
Besedilo devetega odstavka 3. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"(9) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika (Uradni list RS, št. 9/17 in 26/17).".
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije