Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3453. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, stran 10699.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) izdaja ministrica za finance v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove 
1. člen 
V Pravilniku o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13, 11/15 in 83/16) se v 11. členu v tretjem odstavku črta besedilo »ali z obvestilom davčnemu organu, če se prispevki ne izračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost«,
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 007-676/2017
Ljubljana, dne 6. decembra 2017
EVA 2017-1611-0098
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
Soglašam! 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti