Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3448. Sklep o potrditvi mandata članom Državnega sveta Republike Slovenije, stran 10684.

  
Na predlog Mandatno-imunitetne komisije je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji 12. 12. 2017, na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F) in drugega odstavka 6. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
p o t r d i l 
mandate naslednjim članom:
1. ANTAUER Igor
2. CRNEK Dejan
3. FAJT Rajko
4. GAMS prof. dr. Matjaž
5. GOLOB Franc
6. GORENŠČEK Mitja
7. HORVAT Tomaž, mag. prava
8. HROVAT Tone
9. JERKIČ Lidija
10. KALENIć RAMŠAK prof. dr. Branka
11. KANGLER Franc
12. KEKEC Bojan, mag. inž. energ.
13. KHALIL Samer
14. KOMAC Oskar
15. KONTIČ Bojan
16. KOVŠCA Alojz
17. LAH mag. Marija
18. MAUČEC Marjan, mag. posl. ved
19. OCVIRK Srečko
20. OZIMIČ Milan
21. POPOVIČ Boris
22. POTOČAN Bojana
23. POŽUN mag. Peter
24. REŽUN Bojan
25. RIBIČ Miroslav
26. ROKAVEC Franc
27. ROŽIČ Ladislav
28. SMOLE Jože
29. STRNAD Dušan
30. ŠTRUKELJ Branimir
31. ŠUMENJAK Branko
32. ŠUŠTARŠIČ Boris
33. ŠVAGAN Matjaž
34. TERČON Davorin
35. TOMAŽIČ Branko
36. VELOV mag. Igor
37. VNUČEC Bogomir
38. ZIDANŠEK mag. Marko
39. ZUPANČIČ Cvetko.
Št. 020-03-5/2017/
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
Predsedujoči 
Državnega sveta 
Republike Slovenije 
Boris Šuštaršič l.r.