Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3443. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 10682.

  
Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s sedmim odstavkom 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 14. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
Za člane Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za dobo štirih let imenujejo:
Marija ALEŠ
mag. Ladislav AMBROŽIČ
Matjaž JUHART
Matej KOŠIR
Žiga KUŠAR
Marija Matilda OREŠNIK OCVIRK
Gašper SALOBIR
Jelka STERGEL.
Št. 010-02/17-19/47
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EPA 2442-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik