Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3442. Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 10682.

  
Na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 14. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
Za člane Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za dobo štirih let imenujejo:
Ciril BAŠKOVIČ
Petra LOŽAR
Jože POGLAJEN
Igor PRODNIK
Vesna UGRINOVSKI.
Št. 010-02/17-18/14
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EPA 2441-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik