Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3365. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ-8 (območje opuščene mlekarne v Medlogu), stran 9967.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ-8 (območje opuščene mlekarne v Medlogu) 
1. 
V prvem odstavku točke 1 Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ-8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu (Uradni list RS, št. 19/16) se besedilo »parc. št. 1944/3, 1944/4, 1944/5 in 1944/6, vse k.o. Medlog« nadomesti z besedilom »parc. št. 1944/4, 1944/6, 1944/7, 1944/8, 1944/12, 1944/13, 1944/14 in 2198, vse k.o. Medlog«.
2. 
V prvem odstavku točke 2 se besedilo »v okviru gabaritov K+P+2« nadomesti z besedilom »v okviru gabaritov P+4«.
3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-5/2015
Celje, dne 5. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost