Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3357. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, stran 9959.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. členom Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 26. seji dne 23. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava 
1. člen 
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14 in 26/16) se v Grafičnih prikazih izvedbenega dela spremenita lista št. 9 v Prikazu območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev ter v Prikazu območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-7
Vipava, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost