Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3354. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič, stran 9951.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 23. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 92/13 in 32/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program 
Dnevni programi
Cena
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
450 EUR
2. oddelek drugega starostnega obdobja
345 EUR
3. kombinirani oddelek in oddelek 3–4-letnih otrok 
360 EUR«
2. člen 
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič ostanejo nespremenjene.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 602-10/2017
Tržič, dne 23. novembra 2017
 
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost