Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3352. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2018 dalje, stran 9950.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 27. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2018 dalje 
1. člen 
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, in sicer naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe,
– priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih pomoči,
– zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
– vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
2. člen 
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavljala sredstva kot pavšal (predvidoma 60 odločb v tekočem letu) v letni višini 300,00 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 25,00 €) nakazovala na transakcijski račun CSD.
Višina skupnih stroškov za izdano odločbo je 5,00 €. V primeru, da bo v tekočem letu izdanih več odločb, kot je predvidenih v letnem pavšalu, bo CSD v mesecu decembru poslal dodatni zahtevek za te odločbe.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen 
Cene veljajo od 1. 1. 2018 dalje in se uporabljajo do spremembe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 007-0043/2017
Tišina, dne 28. novembra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost