Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3330. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018, stran 9866.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018 
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018.
2. člen 
Primerljiva gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan 1. januar 2018, znaša 963,13 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen 
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. januar 2018:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 9,69 EUR/m2,
– za ostala naselja = 6,47 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 351-0236/2017
Sevnica, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost