Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3327. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 9865.

  
Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12; 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17 in 59/17) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Za tretjim odstavkom 22. člena odloka, se doda nov stavek, ki se glasi:
»Najbolj izpostavljeni deli obstoječih objektov so lahko od parcelnih meja odmaknjeni min. 2,00 m.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2017
Sevnica, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost