Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3326. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 9865.

  
Na podlagi 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 106/09, 107/10, 103/11, 106/12, 110/13, 95/14, 105/15 in 85/16), se spremeni 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Vrednost točke za leto 2018 znaša 0,00087 EUR.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2018.
Št. 3505-0009/2017
Sevnica, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost