Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3315. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota, stran 9839.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/18 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) 17. in 116. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 25. redni seji dne 28. novembra 2017 sprejel
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Mestne občine Murska Sobota 
1. člen 
V Statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 35/15) se v drugem odstavku 17. člena za dvaindvajseto alinejo doda nova alineja, ki glasi:
– sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Dosedanja triindvajseta alineja postane štiriindvajseta alineja.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2017-1(130)
Murska Sobota, dne 28. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost