Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3314. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 9838.

  
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 9. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 29. novembra 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
1. člen 
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je predlagal izvajalec Comett zavod za pomoč in nego na domu in na delovnik znaša 20,11 evra na efektivno uro; v ceni storitve na delovnik znašajo stroški strokovne priprave ter stroški vodenja in koordiniranja 2,19 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 17,92 evra na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 14,73 evra na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik 5,38 evra na efektivno uro.
2. člen 
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 27,64 evra na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo znašajo stroški strokovne priprave ter stroški vodenja in koordiniranja 2,19 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 25,45 evra na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 20,00 evra na efektivno uro, cena za uporabnika pa na nedeljo znaša 7,64 evra na efektivno uro.
3. člen 
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša 29,65 evra na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik znašajo stroški strokovne priprave ter stroški vodenja in koordiniranja 2,19 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 27,46 evra na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik znaša 21,41 evra na efektivno uro, cena za uporabnika pa znaša 8,24 evra na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2017 dalje. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 30/17).
Št. 410-362/2017-2
Medvode, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost