Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3312. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Tomišelj, Trebeljevo, Šujica, Grič, Lipoglav, Trnovsko predmestje, Spodnja Šiška, Brdo, Gradišče II, Dravlje, Gameljne, Stanežiče, Glince, Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Kašelj, Zadobrova, Podmolnik, Javor in Volavlje, stran 9824.

  
Na podlagi drugega odstavka 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji 27. novembra 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Tomišelj, Trebeljevo, Šujica, Grič, Lipoglav, Trnovsko predmestje, Spodnja Šiška, Brdo, Gradišče II, Dravlje, Gameljne, Stanežiče, Glince, Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Kašelj, Zadobrova, Podmolnik, Javor in Volavlje 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi kot last Mestne občine Ljubljana:
ID znak: parcela
Površina v m2
Naziv kategorije in številka odseka ceste
1753 82/2
20
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215873
1753 125/2
349
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215873
1753 145/4
69
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215873
1753 145/7
43
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215873
1753 146/3
43
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215873
1753 167/3
119
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215882
1753 199/12
295
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220455
1753 223/6
82
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212812
1753 679/4
867
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220412
1753 679/5
1086
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220411
1753 681/3
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220411
1753 718/1
505
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220415
1753 718/2
193
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220415
1753 938/2
20
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220331
1753 1125/2
7
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220416
1753 1393/2
85
lokalna cesta (LC), odsek št. 213304
1753 1543/4
219
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215831
1753 1546/17
381
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215831
1753 1546/18
81
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215831
1753 1615/2
239
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220323
1753 1632/4
692
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220323
1753 145/6
102
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215873
1753 1063/3
158
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1063/14
3
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1064/5
8
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1099/4
355
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1099/6
298
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1099/23
41
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1104/21
601
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1373/6
354
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1753 1623
486
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1754 69/4
24
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220275
1754 471/4
84
javna pot (JP), odsek št. 718501
1754 607
688
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220273
1754 864/8
164
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212724
1754 864/10
219
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212724
1754 910/2
16
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215811
1754 912/4
12
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220266
1754 1133/2
24
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212792
1754 1214/1
178
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220251
1754 1214/2
87
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220251
1754 226/2
98
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1702 1134/4
699
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1779 1062/9
33
javna pot (JP), odsek št. 717261
1779 1062/10
45
javna pot (JP), odsek št. 717261, 717262
1779 1062/17
1613
lokalna cesta (LC), odsek št. 138021
1779 1064/5
33
lokalna cesta (LC), odsek št. 111291
1779 1064/6
182
lokalna cesta (LC), odsek št. 111291
1779 1064/7
32
lokalna cesta (LC), odsek št. 111291
1779 1065/1
1681
javna pot (JP), odsek št. 712941, lokalna cesta (LC), odsek št. 111291
1779 1065/3
27
lokalna cesta (LC), odsek št. 138021
1779 1066/3
24
lokalna cesta (LC), odsek št. 138021
1779 1091
1302
lokalna cesta (LC), odsek št. 213181
1779 453/17
472
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1779 453/19
292
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1779 1062/15
169
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1982 304/6
1251
javna pot (JP), odsek št. 714011, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215502, 215503
1982 304/7
547
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215502
1982 305/7
7768
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215503, 219342, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212672, 212911
1982 309/7
46
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215502
1982 309/9
347
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215501, 215502
1982 309/10
5
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215501
1982 330/9
458
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219411
1982 335/68
278
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219393, 219394
1982 339/1
518
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219391
1982 335/96
78
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1982 2166/15
109
javna pot (JP), odsek št. 567221
1982 2166/16
303
javna pot (JP), odsek št. 567221
1982 2169/2
86
javna pot (JP), odsek št. 714011
1982 2170
288
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219342
2683 951/2
254
javna pot (JP), odsek št. 718202
1776 1075/18
17
javna pot (JP), odsek št. 717353
1776 1253/69
25
javna pot (JP), odsek št. 715811
1776 1253/72
267
javna pot (JP), odsek št. 715811
1776 1265/5
70
lokalna cesta (LC), odsek št. 213016
1776 1291/3
367
javna pot (JP), odsek št. 715261
1776 1640/3
1688
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1640/5
117
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1640/7
21
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014, 213015
1776 1643/6
283
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1643/7
30
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1643/8
30
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1682/2
27
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1682/6
179
lokalna cesta (LC), odsek št. 213014
1776 1705/3
2601
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1705/4
8
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1705/5
111
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1705/6
127
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1705/8
327
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1720/8
447
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1756/5
43
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1776 1756/6
7
lokalna cesta (LC), odsek št. 213015
1722 37/1
25
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215395
1722 37/5
13
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215395
1722 41/31
51
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215395
1722 58/4
146
javna pot (JP), odsek št. 713533
1722 74/13
287
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215374
1722 74/15
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215374
1722 74/17
30
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215374
1722 74/19
7
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215374
1722 98/38
108
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218972
1722 98/42
63
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218972
1722 98/43
36
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218972
1722 98/72
13
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215373
1722 98/74
5
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215373
1722 106/2
189
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215373
1722 142/132
125
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211043
1722 142/134
128
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211043
1722 142/136
25
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211043
1722 186/13
37
javna pot (JP), odsek št. 713532
1722 186/15
1
javna pot (JP), odsek št. 713532
1722 187/21
377
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 187/26
66
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 192
632
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 197/2
212
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 200/6
335
javna pot (JP), odsek št. 718023
1722 201/18
95
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 201/34
89
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 201/40
102
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215374
1722 201/41
49
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211043
1722 201/42
110
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211043
1722 201/43
469
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042, 211043, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215374, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212922
1722 202/5
61
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 202/7
59
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 223/9
212
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211042
1722 236/28
235
glavna mestna cesta (LG), odsek št. 211043
1722 242/17
4
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215401, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212831
1722 242/18
21
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212831
1722 244/101
98
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212831
1722 244/103
394
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212831
1722 244/115
88
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212831
1722 250/40
278
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215372
1722 250/789
296
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218971
1722 250/792
42
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218971
1722 259/41
14
javna pot (JP), odsek št. 713594
1722 259/43
8
javna pot (JP), odsek št. 713594
1722 313/23
1162
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/24
2284
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082, 219083
1722 313/38
559
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/45
671
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/102
255
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082
1722 313/423
117
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082
1722 313/449
6
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082
1722 313/888
1254
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212621
1722 313/897
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082
1722 313/899
17
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082, 219083
1722 313/900
45
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219082
1722 313/901
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/902
2
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/903
34
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/906
34
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/908
34
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/910
34
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/911
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/913
34
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/916
34
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/917
2
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/919
2
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/920
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/921
2
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/922
2
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/923
2
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/924
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/925
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/926
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/927
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/928
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/929
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/930
41
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/932
43
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/935
41
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/936
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/939
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/942
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/944
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/946
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/947
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/949
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/950
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/952
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/953
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/955
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/956
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/958
44
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/960
45
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/962
46
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/964
45
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219081
1722 313/965
43
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/968
40
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/969
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/972
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/974
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/975
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/976
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/977
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/978
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/979
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/980
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/982
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/983
40
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/985
40
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/987
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/989
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/991
45
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/993
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1003
42
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1005
39
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1007
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1009
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1011
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1013
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1015
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1017
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219083
1722 313/1053
588
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720054
1722 325/30
1672
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219091, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212621
1722 325/32
2120
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720054
1722 334/33
861
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219092, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212621
1722 334/41
14
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720054
1722 361/155
45
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720053
1722 361/156
44
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720053
1722 371/14
108
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212832
1722 376/303
805
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219114, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212621
1722 474/71
1452
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219191
1722 500/100
99
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720052
1722 517/9
2806
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212601, 212611
1722 517/12
11
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 517/14
652
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 524/7
65
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 525/6
124
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 545/10
987
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 545/12
3
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 545/15
1
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 664/10
255
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212611
1722 890/39
225
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212601
1722 890/41
900
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212601
1722 894/126
116
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215363
1722 895/15
105
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 895/220
55
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 895/223
135
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 895/225
68
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 895/226
518
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 896/159
100
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 896/169
121
javna pot (JP), odsek št. 713492, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 896/173
57
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/175
60
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/177
48
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/181
38
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/185
35
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/187
13
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/189
58
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/191
28
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/193
46
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/195
25
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/197
62
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/233
50
javna pot (JP), odsek št. 713492
1722 896/234
47
javna pot (JP), odsek št. 713492, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218951
1722 897/5
481
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218945
1722 897/206
4518
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720062
1722 897/207
296
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720062, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218948
1722 898/16
324
javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720062, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218945
1722 898/19
1236
javna pot (JP), odsek št. 713491, javna pot za pešce (JPP), odsek št. 720062, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218945
1722 898/26
124
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218945
1722 905/1
1079
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218943
1722 922/2
1338
javna pot (JP), odsek št. 713475, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218931
1722 922/15
35
javna pot (JP), odsek št. 713475
1722 924/5
104
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218923
1722 937/14
591
javna pot (JP), odsek št. 713475, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218923
1722 940/4
105
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218923
1722 942/16
188
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218923
1722 964/9
100
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218921
1722 108/3
12
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215373
1722 111/3
154
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 142/5
316
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 142/6
369
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 142/91
72
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 142/138
89
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 142/141
402
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/25
318
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/41
356
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/240
2
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/351
108
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/437
330
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/462
169
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/467
168
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/470
116
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/471
86
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/528
39
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/762
61
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/765
6
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/766
239
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/778
156
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/782
66
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/783
197
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/785
166
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/812
96
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/813
145
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 250/814
86
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 259/40
213
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 273/18
19
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/29
50
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/54
52
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/63
55
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/76
64
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/82
67
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/86
69
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/87
35
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/93
49
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/99
36
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/101
72
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/108
50
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/111
81
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/112
74
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/114
108
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/117
304
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/118
35
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/119
33
nekategorizirana občinska občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/121
88
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/124
101
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/125
97
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/129
104
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/132
100
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/133
54
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/134
104
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/146
75
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/148
123
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/150
187
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/151
75
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/152
210
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/153
123
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/156
186
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/157
36
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/424
110
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/426
16
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/432
16
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/454
950
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/710
130
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/720
124
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/723
115
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/838
47
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/839
41
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/840
29
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/841
26
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/845
160
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/846
142
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/847
99
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/848
296
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/849
73
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/850
74
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/851
92
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/858
24
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/865
28
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/867
65
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/870
60
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/871
64
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/872
64
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/877
36
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/884
33
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/918
889
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/945
159
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/948
156
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/954
133
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/1010
142
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/1012
144
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/1014
145
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 313/1016
152
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 361/181
16
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 361/206
22
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 365/54
12
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 365/56
19
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 365/66
8
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/67
1633
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/81
45
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/84
32
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/85
72
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/97
59
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/98
20
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/101
24
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/108
45
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/261
48
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/273
71
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/274
38
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/304
413
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 376/310
6
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/50
43
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/64
8
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/66
58
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/68
34
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/70
65
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/78
20
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 477/102
47
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 600/11
19
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 605/3
3
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 605/4
9
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 896/83
77
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 896/106
74
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 896/161
42
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 933/13
416
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 945/1
534
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 946/4
461
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 947/9
40
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 957/19
80
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 958/3
95
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 959/3
55
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 962/4
69
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 963/7
135
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 964/10
173
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 984/12
190
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 987/10
144
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 988/10
61
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1722 989/9
24
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1740 76/7
8
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212882
1740 125/7
11
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212272
1740 221/18
38
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219862
1740 222/11
1
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219862
1740 512/4
98
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215725
1740 635/2
31
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219771
1740 636/9
1
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219771
1740 1119/17
209
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219733
1740 1451/7
382
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219866
1740 1589/2
648
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1740 1606/5
1086
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
2682 1405/3
470
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212744
2682 1596/14
225
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219351, 219352
2682 1715/12
334
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212865
2682 1725/6
7
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212692
2682 1751/2
75
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212865
2682 1751/5
420
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212865
2682 1751/7
358
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212865
2682 1751/8
7
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212671, 212865
2682 1758/3
9
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219363
2682 1802/4
19
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219365
2682 1804/51
2600
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212865
2679 144/204
547
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219001
2679 230/24
1.821
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 219001, 219031
2679 230/25
470
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1738 572/6
715
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1738 575/8
1356
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1738 575/10
74
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1738 623/1
246
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212272
1738 1756/3
174
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1749 869/2
610
javna pot (JP), odsek št. 718881
1749 869/3
75
javna pot (JP), odsek št. 718881
1749 872
294
javna pot (JP), odsek št. 718881
1749 1560/1
2467
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220542, 220543
1752 89/4
233
lokalna cesta (LC), odsek št. 213281
1752 90/5
2
lokalna cesta (LC), odsek št. 213281
1752 308/2
83
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220342
1752 314/9
24
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215842
1752 314/10
16
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215842
1752 314/11
4
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215842
1752 315/9
22
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215842
1752 345/1
206
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220304
1752 1401/18
98
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220383
1752 1504
190
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220372
1752 1670/1
1180
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220341
1752 1670/2
193
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220341
1752 1671/2
5
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215842
1752 363/15
61
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 366/6
49
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 366/11
20
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 366/19
62
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 367/16
96
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 1671/1
244
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 1671/3
11
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 1671/4
3
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1752 337/22
11
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220302
1752 1610/8
594
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215843
1755 67/3
70
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212792
1755 165/2
43
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212792
1755 166/5
16
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212792
1755 166/6
17
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212792
1755 170/3
26
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212792
1755 216/2
585
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 216/4
242
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 217/2
170
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 502/1
541
javna pot (JP), odsek št. 714663
1755 502/4
512
javna pot (JP), odsek št. 714663, 714664, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220222
1755 544/31
92
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220165
1755 545/8
18
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220165
1755 545/9
53
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220165
1755 547/15
61
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220165
1755 600/5
72
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220162, 220165
1755 601/5
13
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220165
1755 664/15
223
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212782
1755 688/44
40
javna pot (JP), odsek št. 714612
1755 690/1
271
javna pot (JP), odsek št. 714603
1755 702/13
155
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220185
1755 815/7
11
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215651
1755 1084/6
450
lokalna cesta (LC), odsek št. 213051
1755 1170/2
16
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1170/3
101
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1171/2
534
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1173/2
87
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1173/3
30
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1182/2
141
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1182/3
226
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1211/6
538
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1211/7
334
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1211/8
394
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1211/9
230
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1215/2
216
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1215/3
1032
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1232/2
155
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1234/4
159
lokalna cesta (LC), odsek št. 251131
1755 1493
1078
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 220221
1755 589/36
58
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1755 590/16
450
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1755 595/10
66
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1755 598/19
63
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1755 1501/2
267
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1755 654/8
181
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215662
1755 654/9
105
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215662
1755 819/2
708
javna pot (JP), odsek št. 714602, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212782
1755 819/7
78
javna pot (JP), odsek št. 714602
1755 819/8
47
javna pot (JP), odsek št. 714602
1755 819/9
62
javna pot (JP), odsek št. 714602
1755 1498/2
29
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215661
1751 246/20
98
lokalna cesta (LC), odsek št. 251011
1751 247/4
9
lokalna cesta (LC), odsek št. 251011
1751 251/2
376
lokalna cesta (LC), odsek št. 251011
1751 253/2
252
lokalna cesta (LC), odsek št. 251011
1751 258/5
22
lokalna cesta (LC), odsek št. 251011
1750 162/2
215
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1770 2/7
58
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212413
1770 7/12
58
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212412
1770 7/13
5
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212412
1770 9/4
134
javna pot (JP), odsek št. 715391, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212412
1770 100/8
10
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218481
1770 104/34
154
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212413
1770 104/35
83
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212413
1770 679/5
149
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212421
1770 690/1
235
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212421
1770 934/2
872
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218191, zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212421
1770 935/1
613
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212421
1770 998/2
796
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218192
1770 998/4
12
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218191
1770 1010/2
23
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218191
1770 1069/1
967
javna pot za pešce in kolesarje (JPB), odsek št. 719522, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218193
1770 1101/7
238
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218193
1770 1410/3
15
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215071
1770 1422/2
28
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215071
1770 1423/5
20
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215071
1770 1467/7
77
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218263
1770 1697/2
6
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218264
1770 1716
414
javna pot (JP), odsek št. 715751
1770 1730/6
18
javna pot (JP), odsek št. 715751
1770 1777/9
71
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 215071
1770 1838/1
319
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218252
1770 1839
19
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218252
1770 2101/184
72
javna pot (JP), odsek št. 712381
1770 2163/1
29
javna pot (JP), odsek št. 712412, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218231
1770 2167
10
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218252
1770 2168/1
3
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218241
1770 2554/2
18
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212413
1770 2556/3
25
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212412
1770 2556/4
47
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212412
1770 2667/9
6
mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218481
1770 3107/4
2482
javna pot (JP), odsek št. 716982
1770 3289/2
3418
zbirna mestna ali zbirna krajevna cesta (LZ), odsek št. 212422
1771 43/3
54
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 44/8
32
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 44/9
21
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 45/1
100
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 56/11
125
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 524/2
290
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 526/18
86
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 526/20
72
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 528/8
252
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 530/7
35
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 530/9
30
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 531/6
78
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 531/8
35
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 531/10
27
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 534/10
64
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 534/12
7
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 534/14
95
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 542/9
6
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 543/6
59
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 544/7
55
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 544/15
67
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 544/18
64
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 544/20
66
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 557/4
100
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 559/9
3
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 559/10
15
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 559/11
330
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 755/28
640
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 937/9
18
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 1431/43
63
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 1431/45
82
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 1431/47
23
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1771 1431/49
103
nekategorizirana občinska cesta, na kateri se odvija javni promet
1774 363/2
247
javna pot (JP), odsek št. 717361
1774 365/2
146
javna pot (JP), odsek št. 717361
1774 760/2
119
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 764/2
102
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 766/5
13
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 766/6
108
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 766/7
3
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 766/8
145
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 766/9
5
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 768/2
146
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 812/2
113
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 813/2
255
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 814/2
19
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1774 816/2
676
lokalna cesta (LC), odsek št. 404082
1777 256/10
310
javna pot (JP), odsek št. 715293
1777 256/11
58
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 256/12
553
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 730/7
470
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 738/7
38
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1164/18
64
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1164/20
302
javna pot (JP), odsek št. 717101, 717103
1777 1164/23
7
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1164/24
21
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1361/3
492
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062
1777 1366/2
178
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062
1777 1368/4
197
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062
1777 1397/5
119
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062
1777 1437/3
70
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062
1777 1465/2
198
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1465/4
11
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1465/5
41
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1470/4
14
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1470/5
11
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1470/6
17
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1472/10
50
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1473/3
235
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1474/4
3365
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1474/5
36
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1474/6
64
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1476/2
142
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1476/3
134
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1478/2
143
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1478/3
79
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1479/4
88
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1482/2
132
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1482/3
17
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1484/3
92
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1484/4
130
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1502/2
17
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1502/3
24
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1539/3
160
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1575/3
284
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1575/4
21
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1577/6
666
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1577/7
1186
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1670/3
53
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062, mestna ali krajevna cesta (LK), odsek št. 218511
1777 1716/11
135
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1716/12
484
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1725/3
538
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1758/32
84
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1758/33
6
lokalna cesta (LC), odsek št. 213061
1777 1805/6
11
lokalna cesta (LC), odsek št. 213062
1777 1812/4
610
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1812/5
718
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1812/13
341
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1812/15
138
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1837/24
402
javna pot (JP), odsek št. 715293
1777 1837/27
101
javna pot (JP), odsek št. 715293
1777 1837/29
57
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1837/31
331
javna pot (JP), odsek št. 717101
1777 1837/34
35
javna pot (JP), odsek št. 715293
1777 1851/2
1
javna pot (JP), odsek št. 717101
1778 230/3
39
lokalna cesta (LC), odsek št. 213171
1778 234/2
101
lokalna cesta (LC), odsek št. 213171
1778 441/9
125
javna pot (JP), odsek št. 717141
1778 1470/10
84
javna pot (JP), odsek št. 712921
1778 1598/7
39
lokalna cesta (LC), odsek št. 213032
1778 2122/2
248
lokalna cesta (LC), odsek št. 213034
1778 2296/11
171
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2582/3
227
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2583/2
645
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2585/3
1071
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2587/3
1912
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2588/3
313
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2589/4
792
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2590/2
47
lokalna cesta (LC), odsek št. 213042
1778 2757/2
265
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2758/2
238
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2767/4
300
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2767/5
452
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2772/4
2182
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2772/5
974
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2779/4
214
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2779/5
37
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2781/2
196
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2794/2
4
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
1778 2881/2
41
lokalna cesta (LC), odsek št. 213041
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-87/2014-684
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost