Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3309. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2017, stran 9821.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 23. 11. 2017, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 5/2017
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 4362/2, k.o. 1326 - Raka,
– parc.št. 4345/2 in parc.št. 4345/3, k.o. 1326 - Raka,
– parc.št. 1243/76, k.o. 1321 - Leskovec,
– parc.št. 1077/8, parc.št. 1077/29 in parc.št. 1077/26, k.o. 1321 - Leskovec.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-12/2017-O507
Krško, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost