Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3305. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine, stran 9820.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), 13.a člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno besedilo (UPB-1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 22. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine prosto oblikovane najemnine 
1. člen 
S tem sklepom se določi višina prosto oblikovane najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen 
Višina prosto oblikovane najemnine za neopremljena stanovanja znaša 6,5 EUR/m2 za posamezno stanovanje.
3. člen 
Prosto oblikovana najemnina se obračuna za tisto površino neprofitnega stanovanja, ki najemniku glede na veljavni površinski normativ, ki ga določa vsakokratni veljavni pravilnik, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, ne pripada in se obračuna le za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ.
4. člen 
Prosto oblikovana najemnina se obračuna tudi v primeru, ko najemnik neprofitnega stanovanja, katerega upravičenost do neprofitnega stanovanja ima Mestna občina Kranj pravico preverjati v skladu z vsakokratno veljavno določbo Stanovanjskega zakona, ne izpolnjuje več pogojev za nadaljevanje neprofitnega najema.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-23/2017-1-41/31
Kranj, dne 23. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost