Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9819.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 15. seji dne 28. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini:
– parc. št. 864, k.o. 1990 Žažar (ID 1075181).
II. 
Nepremičnina iz točke I. preneha imeti status javnega dobra v splošni rabi in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000, do deleža 1/1.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0005/2017-1
Horjul, dne 28. novembra 2017
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost