Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2017, stran 9818.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 15. seji dne 28. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16, 22/17) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
(1) Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul, za kratkoročna posojila skupno največ do višine 64.500 EUR, in sicer pri JHL za kratkoročna posojila skupno največ do višine 8.600 EUR ter pri bankah oziroma finančnih institucijah za kratkoročna posojila skupno največ do 55.900 EUR. Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
(2) Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul, za kratkoročna posojila pri bankah skupno največ do višine 86.000 EUR. Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
(3) Javno podjetje Snaga d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul, za kratkoročna posojila pri bankah skupno največ do višini 43.000 EUR. Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
(4) Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2016-8
Horjul, dne 28. novembra 2017
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost