Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3297. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci, stran 9817.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 25. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci 
1. člen 
V 6. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 50/16 in 59/17), se dodata nova šesta in sedma alinea, ki glasita:
»– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij (tj. podjetij, ki z njim tvorijo enotno podjetje).«
2. člen 
19. člen pravilnika se dopolni z novim drugim odstavkom, ki glasi:
»Sredstva oziroma pomoč »de minimis« je dejansko dodeljena z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-25/2017-175
Črenšovci, dne 28. novembra 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost