Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3294. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 9813.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 22. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 25. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Črenšovci 
1. člen 
69. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) se dopolni z novim zadnjim odstavkom, ki se glasi:
»Zvočni zapisi javnih sej občinskega sveta so dostopni tudi občanom Občine Črenšovci na sedežu občine.«
2. člen 
Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-25/2017-174
Črenšovci, dne 28. novembra 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost