Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3286. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 9799.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ter 83., 84. in 85. člena Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je Senat Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na seji dne 23. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju 
1. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se za besedno zvezo »in ime mentorja« doda besedilo »ter področje, s katerega je kandidat pridobil izobrazbo«.
2. člen 
V 10. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Predloge dipolom I., II. in III. stopnje so priloga tega pravilnika.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
3. člen 
Spremeni se priloga Diploma o pridobljeni doktorski izobrazbi III. stopnje za bolonjske programe.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
prof. dr. Boris Bukovec l.r.
dekan Fakultete za organizacijske študije 
v Novem mestu 

AAA Zlata odličnost