Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3284. Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 9797.

  
Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17 in 46/17)
Vlada Republike Slovenijekot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorjakot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S  š t.  11 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 
1. člen 
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17 in 46/17) se v 16. členu, v tabeli plačne skupine I, pri delovnem mestu Vodja gasilske izmene I, šifra ODM I017165, plačni razred brez napr. »32« nadomesti s plačnim razredom brez napr. »33«.
2. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-887/2017/3
Ljubljana, dne 1. decembra 2017
EVA 2017-3130-0049
Vlada 
Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister za javno upravo 
 
SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA ZNANOSTI 
IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 
SINDIKAT DRŽAVNIH 
ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV 
V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI 
IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Ana Jakopič l.r.
GLOSA – SINDIKAT 
KULTURE IN NARAVE 
SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI 
SINDIKAT SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Mitja Tavčer l.r.
SINDIKAT 
CARINIKOV SLOVENIJE Dušan Pečnik
NI PODPISAL 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT 
ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI 
SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA 
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA 
GASILSTVA SLOVENIJE 
po pooblastilu 
David Švarc l.r.
NEODVISNI SINDIKAT 
DELAVCEV LJUBLJANSKE 
UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH 
USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
SIFARM – 
SINDIKAT FARMACEVTOV 
SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA 
SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU 
SLOVENIJE – PERGAM 
po pooblastilu 
Damir Domjan l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE 
AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT SLOVENSKIH 
DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV 
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r
SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Nataša Kůs l.r.
SILMES – SINDIKAT 
LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
SINDIKAT DELAVCEV 
V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CENTROV 
ZA SOCIALNO DELO – 
SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV 
SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE 
SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš l.r.
DENS – SINDIKAT 
ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA 
SINDIR-SINDIKAT 
DIREKTORJEV 
IN RAVNATELJEV 
SLOVENIJE 
Anton Obreht l.r.
SORS – SINDIKAT 
OBČINSKIH REDARJEV 
SLOVENIJE 
Boris Fedran 
NI PODPISAL 
SINDIKAT 
JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT DELAVCEV 
STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič l.r.
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak 
NI PODPISAL 
ZVEZA DELAVSKIH 
SINDIKATOV SLOVENIJE – 
SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI 
SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT 
VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA 
SLOVENSKIH SINDIKATOV Gvido Novak
NI PODPISAL 
SPUKC – SINDIKAT 
ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT 
FINANČNO 
RAČUNOVODSKIH 
USLUŽBENCEV PLAČNE 
SKUPINE J 
Jožefa Frangeš l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-47 o tem, da je Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 30/13.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti