Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3274. Pravilnik o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic, stran 9744.

  
Na podlagi enajstega odstavka 66. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja podrobnejše pogoje o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh).
2. člen 
(delovanje varuha) 
(1) Varuh ima uradne ure na sedežu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po vnaprej določenem urniku, objavljenem na spletni strani varuha, v obsegu najmanj štirih ur tedensko.
(2) Pritožbe, predlogi, pripombe in pobude se varuhu pošljejo na sedež ministrstva, s pripisom »Za varuha športnikovih pravic«.
(3) Na spletni strani varuha se objavljajo informacije o delu varuha, primeri dobrih in slabih praks v športu, razpored uradnih ur, kontaktni podatki in drugi, za delovanje varuha, pomembni podatki.
(4) Za učinkovito spremljanje stanja na področju pravic športnikov, strokovnih delavcev v športu in izvajalcev športnih programov, lahko varuh naroči potrebne analize in raziskave.
(5) Postopek pri varuhu je zaupen, neformalen in za športnike oziroma njihove zakonite zastopnike, strokovne delavce v športu, izvajalce športnih programov, nosilce javnih pooblastil, državne organe in organe lokalnih skupnosti brezplačen.
3. člen 
(poročanje in informiranje) 
(1) O svojem delu poroča varuh Vladi Republike Slovenije z letnim poročilom, ki ji ga pošlje najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(2) Varuh o svojih ugotovitvah seznani tudi Strokovni svet Republike Slovenije za šport in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
4. člen 
(financiranje delovanja varuha) 
(1) Sredstva, potrebna za delo varuha (nagrada za delo in povračilo dejanskih stroškov dela) se zagotovijo v okviru proračunskih sredstev ministrstva v višini določeni z Letnim programom športa. Kot povračilo dejanskih stroškov dela se šteje povračilo stroškov službenega potovanja v državi ali v tujini (dnevnice, prevoz in nočitve), in sicer v višini in pod pogoji kot so določeni za javne uslužbence.
(2) Ministrstvo zagotavlja varuhu telefon, opremljeno pisarno z računalnikom ter druga potrebna pisarniška sredstva in material za opravljanje njegovega dela.
(3) Varuhu pripada mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, pri čemer ta vrednost predstavlja bruto znesek in vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec.
(4) Varuh do 1. novembra predloži ministrstvu v potrditev predlog letnega financiranja za naslednje koledarsko leto.
(5) Varuh, zaradi obračuna in izplačila nagrade ter dejanskih stroškov dela, najkasneje do petnajstega dne v mesecu, pripravi mesečno poročilo o svojem delu za pretekli mesec in ga posreduje v potrditev ministrstvu.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-45/2017/10
Ljubljana, dne 4. decembra 2017
EVA 2017-3330-0038
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti