Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, stran 9743.

  
Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14in 56/16) se 3.a poglavje spremeni tako, da se glasi:
»3.a Sprememba financiranja programov 
22.a člen 
Koncesionarjem se lahko poveča oziroma zmanjša financiranje programov, ki jih izvajajo na podlagi odločbe o koncesiji, in sicer po postopkih ter z upoštevanjem kriterijev, kazalnikov in meril, določenih v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Odločbo o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije, pri čemer pri infrastrukturnih programih odloči le o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja plačnega dela ekvivalenta polne zaposlitve (FTE).
Agencija po vročitvi odločbe o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja pripravi predlog pogodbe o koncesiji oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo o koncesiji.«.
2. člen 
Za 3.a poglavjem se doda novo 3.b poglavje, ki se glasi:
»3.b Preoblikovanje raziskovalnih programov 
22.b člen 
Raziskovalni programi, ki jih izvajajo koncesionarji, se lahko preoblikujejo, in sicer po postopku ter pogojih, določenih v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Odločbo o preoblikovanju raziskovalnega programa za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije.
Glede priprave pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji se upošteva način, kot je določen v tretjem odstavku prejšnjega člena.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2017/15
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
EVA 2017-3330-0063
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost