Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3177. Sklep o določitvi cene storitve oskrbe s pitno vodo, stran 9341.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30. 6. 2006) na 23. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene storitve oskrbe s pitno vodo 
1. člen 
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica, za obdobje 1. 1. 2017–31. 12. 2017.
2. člen 
Uvede se nova cena za izvajanje storitve oskrbe s pitno vodo v okviru gospodarske javne službe »oskrbe s pitno vodo« v Občini Ilirska Bistrica, in sicer:
Cena brez DDV €/m3
DDV 9,5%
Cena 
z DDV €/m3
Vodarina
1,25
0,1187
1,3687
Vodno povračilo
0,0788
0,0074
0,0862
Skupaj vodarina
1,3288
0,1261
1,4549
Omrežnina
EUR/mesec brez DDV
Vodomer oznaka
Faktor omrežnine
Omrežnina 
odjemalci, 
ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti
Omrežnina odjemalci, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost
DN 13
1
3,71844
4,462128
DN 20
1
3,71844
4,462128
DN 25
3
11,15532
13,386384
DN 30
3
11,15532
13,386384
DN 40
10
37,1844
44,62128
DN 50
35
55,7766
66,93192
DN 80
50
185,922
223,1064
DN 100
100
371,844
446,2128
3. člen 
Sprememba cen se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 354-79/2017
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2017
 
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.