Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3174. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2017, stran 9337.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, oktober 2017 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2017 v primerjavi s septembrom 2017 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 2017 je bil 0,014.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 2017 je bil 0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2017 v primerjavi s septembrom 2017 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2017 je bil 0,015.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2017 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,010.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2017 v primerjavi s povprečjem leta 2016 je bil 0,013.
Št. 9621-157/2017/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2017
EVA 2017-1522-0035
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije