Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3173. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Radenska Petanjski vrelec, stran 9336.

  
Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja na predlog družbe Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, ki jo zastopa direktor Marián Šefčovič, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 21. člena Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi priznanja označbe naravne mineralne vode naslednjo
O D L O Č B O 
o priznanju naravne mineralne vode Radenska Petanjski vrelec 
Voda iz izvira Petanjski vrelec v Radencih, ki se polni pod imenom Radenska Petanjski vrelec, se prizna kot naravna mineralna voda.
Št. 332-27/2017/2
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
EVA 2017-2330-0083
dr. Janez Posedi l.r.
generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin