Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3172. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Radenska Classic – Petanjski vrelec, stran 9336.

  
Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja na predlog družbe Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, ki jo zastopa direktor Marián Šefčovič, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 21. člena Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi prenehanja priznanja naravne mineralne vode naslednjo
O D L O Č B O 
o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Radenska Classic – Petanjski vrelec 
Naravni mineralni vodi pod imenom Radenska Classic – Petanjski vrelec, ki je bila priznana z odločbama št. 324-02-174/00 z dne 30. 8. 2001 in št. 324-17-2004/6 z dne 9. 4. 2004 ter katere priznanje je bilo objavljeno z Odločbo o priznanju naravnih mineralnih vod Radenska Classic, Radenska Classic – Petanjski vrelec in Radenska – Light (Uradni list RS, št. 61/04), preneha priznanje naravne mineralne vode.
Št. 332-26/2017/2
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EVA 2017-2330-0082
dr. Janez Posedi l.r.
generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin