Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3168. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, stran 9151.

  
Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo 
1. člen 
V Pravilniku o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 43/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Podatki o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, potrebni pri odločanju o pravicah do nadomestila po zakonu na mesečni ravni, so:
Šifra dohodka
Vrsta dohodka
Podatki
Vir podatkov
Za obdobje
1001
plače in nadomestila plače
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1091
plače in nadomestila plače – detaširani delavci
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1095
izplačilo plač po sodni odločbi
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1098
izplačilo plač za daljše časovno obdobje (npr. letni poračuni plač)
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1063
plačilo prispevkov za rejnice
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1080
nadomestila za starševsko varstvo
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1081
očetovski dopust
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1082
nadomestila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1083
izplačilo po ZZZPB in ZUTD (denarno nadomestilo za čas brezposelnosti)
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1085
izplačila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1086
izplačila jamstvenega sklada
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1087
denarno nadomestilo za čas brezposelnosti po ZUJF
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1092
nadomestila po desetem odstavku ZDR-1
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1093
plačilo prispevkov 52. člen ZSDP-1
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1094
delno plačilo za izgubljeni dohodek
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
5550
obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
vrsta dohodka na PNiPD, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
Podatki iz PNiPD in iREK – obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
«. 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-19/2017
Ljubljana, dne 21. novembra 2017
EVA 2017-2611-0048
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance