Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3163. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih (ZVoz-1A), stran 9147.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih (ZVoz-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih (ZVoz-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-7
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-1A) 
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) se v sedmem odstavku 75. člena v tretji alineji 2. točke beseda »B1E« nadomesti z besedo »C1E«.
2. člen 
V 77. členu se besedilo »priglasitvi na vozniški izpit« nadomesti z besedilom »prijavi na teoretični in praktični del vozniškega izpita«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo petega odstavka 11. člena tega zakona je strošek vozniškega izpita namenski prihodek proračuna države, ki se porabi za financiranje zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/17-63/12
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2235-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti