Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, stran 9129.

  
Na podlagi 3., 7., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10, 40/12, 14/15, 76/16), 285. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice 
1. člen 
V Odloku o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/13, 78/15) se v tretjem odstavku 8. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora koncesionar njihovo vsebino uskladiti s pristojnim organom koncedenta in pridobiti soglasje Agencije za energijo.«
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2017
Jesenice, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost