Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3155. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 9129.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 1., 2., 3. in 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 21. seji dne 15. 11. 2017, na 23. seji dne 21. 11. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičnini parc. št. 2861 k.o. 2544 Trpčane se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Pri nepremičnini iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški knjigi, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-15/2017
Ilirska Bistrica, dne 21. novembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.