Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, stran 9107.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 18. seji dne 16. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka 
1. 
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07, 88/07, 18/13, 37/15, 11/16) se za besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku določi še za nepremičnine v območju prostorskih enot urejanja prostora PI 59, PI 60, PI 61, PI 62, PI 63, PI 64, PI 65, PI 66 in PI 67, ki obsegajo zemljiške parcele:
PI 59: k.o. Radohova vas: 4054/1 – del, 4085/1 – del, 4054/2 – del, 4052/3 – del, 4043/2, 4238 – del.
PI 60: k.o. Radohova vas: 4055/1 – del, 4055/2 – del, 4052/1 – del.
PI 61: k.o. Radohova vas: 426/1 – del, 3793 – del, 425/1 – del, 425/2 – del, 424/1 – del, 424/2 – del, 319/2 – del, 319/3 – del, 320/3 – del, 320/4 – del, 423 – del, 422, 421 – del, 420/1 – del, 419/9 – del, 331/1 – del, 418/5 – del, 418/3 – del, 415 – del, 416 – del, 417 – del, 334/1 – del, 412 – del, 413 – del, 414 – del, 408 – del, 407 – del, 406/1 – del, 405/2 – del, 404/1 – del, 403/2 – del, 402/2 – del, 401/2 – del, 3793 – del, 401/1 – del, 400/2 – del, 400/5 – del, 399 – del, 349 – del, 351 – del, 352 – del, 353 – del, 354 – del, 355 – del, 356 – del, 357 – del, 358 – del, 359 – del, 360 – del, 3785/1 – del, 276/2 – del.
PI 62: k.o. Radohova vas: 427/1 – del, 425/1 – del, 426/1 – del, 315/2 – del, 424/1 – del, 319/2 – del, 320/3 – del, 423 – del, 420/1 – del, 419/9 – del, 331/1 – del, 418/5 – del, 333/2 – del, 418/3 – del, 415 – del, 416 – del, 417 – del, 334/1 – del, 339/2 – del, 338/2 – del, 341/2 – del, 342/2 – del, 408 – del, 412 – del, 407 – del, 406/1 – del, 405/2 – del, 342/1 – del, 406/2 – del, 3793 – del, 405/1 – del, 343 – del, 404/2 – del, 403/1 – del, 402/1 – del, 401/1 – del, 400/2 – del, 399 – del, 349 – del, 351 – del, 352 – del, 353 – del, 354 – del, 355 – del, 356 – del, 3785/1 – del, 241/8 – del, 277/2 – del, 276/2 – del.
PI 63: k.o. Petelinje: 4148/98 – del, 4148/68 – del, 4148/60 – del, 4148/100 – del, 4148/69, 4148/74 – del, 4148/101 – del, 4148/102 – del, 4148/96 – del, 4148/82 – del, 4148/77 – del, 4148/79 – del, 4083/4 – del, 4083/5 – del, 4525 – del. k.o. Radohova vas: 211/1 – del, 214/1 – del, 216 – del, 218 – del, 219 – del, 220 – del, 223 – del, 224 – del, 227/1 – del, 227/2 – del, 228 – del, 231 – del, 233 – del, 234 – del.
PI 64: k.o. Petelinje: 5054/4 – del, 5054/1 – del, 4008/1 – del. k.o. Radohova vas: 77/1 – del, 78/1 – del, 79/1 – del, 80/1 – del, 81/1 – del, 82/1 – del, 83/1 – del, 84/1 – del, 85/1 – del, 86/1 – del, 87/1 – del, 88/1 – del, 89/1 – del, 90/2 – del, 91/1 – del, 92/1 – del, 93 – del.
PI 65: k.o. Radohova vas: 58/1 – del, 53/1 – del, 54/1 – del, 55/1 – del, 56/1 – del, 57/1 – del, 52/4 – del, 48/1 – del, 49/1 – del, 50/1 – del, 51/1 – del, 45/2 – del, 46/1 – del, 45/1 – del, 44/1 – del, 43/1 – del, 95/5 – del, 95/7 – del, 95/9 – del, 95/2 – del, 96 – del, 97/4 – del, 99/1 – del, 3763/1 – del, 99/3 – del, 98/3.
PI 66: k.o. Radohova vas: 150/1 – del, 152/2 – del, 159/2 – del, 159/4 – del, 161/2 – del,161/3 – del,168/2 – del, 170/3 – del, 170/1 – del.
PI 67: k.o. Petelinje: 4148/63 – del. k.o. Radohova vas: 170/1 – del, 170/3 – del, 171/2 – del.
v obsegu kot jih določa priložena grafična priloga v Zemljiško katastrskem prikazu z dne 5. 11. 2017: PI 59 S del, PI 59 J del, PI 60, PI 61 S del, PI 61 J del, PI 62 S del, PI 62 J del, PI 63 S del, PI 63 J del, PI 64, PI 65 S del, PI 65 J del, PI 66 in PI 67.
Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku določi še za zemljiške parcele: 4148/84 – del, 4148/64, 4148/22, 4148/30 – del, 4148/31 – del, 4148/98 – del, vse k.o. Petelinje v obsegu, kot jih določa priložena grafična priloga.«
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-18/2017
Pivka, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.