Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3128. Sklep o izbrisu javnega dobra, stran 9089.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 18. seji z dne 27. 9. 2017, na 22. seji dne 28. 9. 2017, sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Pri parc. št. 3522/21 k.o. Jelšane (ID znak: parcela 2549 3522/21) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. 
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2015
Ilirska Bistrica, dne 29. septembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.