Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3122. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija, stran 9087.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena, 6. člena, 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter 15. člena in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 21. seji dne 16. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija 
1. člen 
Odlok o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 37/11, 103/11 in 18/15) se razveljavi.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011
Idrija, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.