Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3121. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna, stran 9086.

  
Na podlagi določil 43., 99. in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 20. redni seji dne 7. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna 
I. 
Občina Dobrna daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 20,59 € na uro za dneve od ponedeljka do sobote, v višini 24,60 € na uro na dan nedelje in v višini 25,40 € na uro na dan praznika.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Dobrna znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 4,00 €. Enak prispevek uporabnika velja tudi na dan praznika oziroma nedelje.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017.
Št. 007-0008/2017-1(1)
Dobrna, dne 7. novembra 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost