Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3119. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, stran 9073.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10, 25/10 popr. in 6/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 20. redni seji dne 16. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč na domu – socialna oskrba na domu, in sicer za:
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 22,35 EUR na uro na delavnik
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 23,51 EUR na uro med vikendi in na dan državnih praznikov.
Strošek vodenja, koordiniranja in priprave je 1,81 EUR na uro, strošek neposredne socialne oskrbe je 20,54 EUR na uro na delavnik in 21,70 EUR na uro med vikendi in na dan državnih praznikov.
2. člen 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša:
– 5,11 EUR na uro na delavnik
– 5,39 EUR na uro med vikendi in na dan državnih praznikov.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 12291-1/2016, z dne 17. 11. 2016.
Št. 12291-1/2016
Cerknica, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.