Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3116. Sklep št. 1/2017 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9071.

  
Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 14. 11. 2017 sprejel
S K L E P  Š T.  1/2017 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednje nepremičnine v lasti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka: 5880360000:
Zap. št.
Šifra k.o.
Ime k.o.
Parcela
Vrsta
1.
1074
Sp. Hudinja
1715/8
cesta
2.
1074
Sp. Hudinja
1447/97
cesta
3.
1074
Sp. Hudinja
1447/98
cesta
4.
1074
Sp. Hudinja
1447/6
cesta
5.
1074
Sp. Hudinja
1715/4
cesta
6.
1074
Sp. Hudinja
1715/6
cesta
7.
1074
Sp. Hudinja
1447/29
cesta
8.
1074
Sp. Hudinja
1447/96
cesta
9.
1074
Sp. Hudinja
438/9
zelenica
10.
1074
Sp. Hudinja
438/10
cesta
11.
1074
Sp. Hudinja
446/3
zelenica
12.
1074
Sp. Hudinja
446/4
cesta
13.
1074
Sp. Hudinja
466/25
cesta
14.
1074
Sp. Hudinja
466/26
parkirišče
15.
1069
Šentjungert
1144/27
cesta
16.
1071
Škofja vas
478/6
cesta
17.
1071
Škofja vas
494/76
cesta
18.
1071
Škofja vas
1090/5
cesta
19.
1071
Škofja vas
1138/26
cesta
20.
1071
Škofja vas
1153/11
cesta
21.
1071
Škofja vas
1160/5
cesta
22.
1071
Škofja vas
1116/11
cesta
23.
1071
Škofja vas
1116/14
cesta
24.
1071
Škofja vas
1116/13
cesta
25.
1071
Škofja vas
1116/20
cesta
26.
1071
Škofja vas
913/6
cesta
27.
1071
Škofja vas
913/8
cesta
28.
1068
Šmartno
503/2
cesta
29.
1068
Šmartno
73
pokopališče
30.
1068
Šmartno
80
pokopališče
31.
1068
Šmartno
481/1
cesta
32.
1068
Šmartno
484/8
cesta
33.
1068
Šmartno
623/2
cesta
34.
1068
Šmartno
627/6
cesta
35.
1068
Šmartno
627/8
cesta
36.
1068
Šmartno
*47/2
cesta
37.
1083
Bukovžlak
576/5
cesta
38.
1070
Arclin
743/11
cesta
39.
1070
Arclin
894/2
cesta
40.
1070
Arclin
743/7
cesta
41.
1070
Arclin
560/5
cesta
42.
1070
Arclin
506/3
cesta
43.
1070
Arclin
506/10
cesta
44.
1070
Arclin
506/13
cesta
45.
1070
Arclin
506/15
cesta
46.
1070
Arclin
513/10
cesta
47.
1070
Arclin
513/11
cesta
48.
1070
Arclin
513/15
cesta
49.
1070
Arclin
513/7
cesta
50.
1070
Arclin
513/16
cesta
51.
1070
Arclin
513/17
cesta
52.
1070
Arclin
495/3
cesta
53.
1070
Arclin
497/15
cesta
54.
1070
Arclin
497/13
cesta
55.
1070
Arclin
495/4
cesta
56.
1070
Arclin
497/6
cesta
57.
1070
Arclin
497/7
cesta
58.
1070
Arclin
497/18
cesta
59.
1070
Arclin
497/3
cesta
60.
1070
Arclin
497/11
cesta
61.
1075
Ostrožno
560/9
cesta
62.
1077
Celje
1797/3
cesta
63.
1077
Celje
1797/4
cesta
64.
1077
Celje
1797/5
cesta
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Mestne občine Celje z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-130/2015
Celje, dne 14. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.